Авто Экстра Баланс

Қызмет абоненттің дербес шотының теңгерімі 100 теңге және одан кем шектік мәнге жеткенде әр кезде автоматты түрде Экстра Баланс алуға мүмкіндік береді. Енді «Мобилді көмек» қызметі арқылы «Экстра Баланс» және «Авто Экстра Баланс» қызметтерінің қарыздарын өтей аласыз.

Сіз қызметті келесідей қоса аласыз:

  • *911*4# USSD-нөміріне қоңырау шалу арқылы.

Сіз қызметті келесідей өшіре аласыз:

  • *911*4*5# USSD-нөміріне қоңырау шалу арқылы.

Авто Экстра Баланс – бұл абонентке байланыс қызметтерін төлеуде кідіріс және Авто Экстра Баланс сомасына байланыс қызметтерін пайдалану құқығы берілетін қызмет. Қызметтің әрекет ету мерзімінде абоненттің дербес шотында Авто Экстра Баланс сомасының қалдығы көрсетіледі.

Авто Экстра Баланс сомасы – Абонент шотына ақшалай қаражатты енгізбестен, абоненттің Авто Экстра Баланстың әрекет ету мерзімінде байланыс қызметтерінің құнына тең Абоненттің дербес шотында уақытша көрінетін виртуалды сома. Байланыс қызметтерін көрсету шартын бұзған кезде Авто Экстра баланс қарызын толықтай төлеу қажет.

Авто Экстра баланс жүктелген сәттен бастап 5 күн бойы жарамды және оны activ абоненттеріне арналған барлық сервистерге жұмсауға болады.

"Авто экстра баланс" қызметін қосу арқылы абонент Авто экстра баланс сомасының Авто экстра баланс пайдаланылғанына не пайдаланылмағанына қатыссыз абонент нөмірінен теңгерімді келесі толтырғанда алынатындығымен келіседі.

Абоненттік нөмір кем дегенде 3 ай бұрын іске қосылған.

Дербес шот соңғы 30 күнде кем дегенде 1 рет толтырылған.

Бұрын алынған Экстра Баланс бойынша қарыз жоқ.

"Автотөлем" қызметін қосқан кезде "Авто Экстра Баланс" қызметі автоматты түрде өшіріледі.

Сіз «Экстра Теңгерім» немесе «Авто Экстра Теңгерім» қызметтерін пайдалансаңыз, Сіздің дербес шотыңыздан «Мобильді көмек» қызметі арқылы ақша қаражатын аудару «Экстра Теңгерім» немесе «Авто Экстра Теңгерім» қызметтері бойынша берешекті толық өтегенге дейін қолжетімсіз болады.

Қызметті қосу және өшіру тегін.

Абоненттің абоненттік нөмірін іске қосу мерзімі1 3 айдан бастап 9 айдан бастап2 12 айдан бастап2 24 айдан бастап және одан астам2
(1 санат) (2 санат) (3 санат) (4 санат)
Қызметтің пайдалануға болатын сомасы(лары), теңге, ҚҚС есебімен 250 250 350 250 350 500 250 350 500 750 1000
Бір сұраным құны, теңге, ҚҚС есебімен 25 25 35 25 35 50 25 35 50 75 100

1 Іске қосу күні абоненттік нөмірді іске қосылған нөмірдің мүмкін болатын кейінгі қайта ресімделуіне қатыссыз абоненттік нөмірдің бастапқы іске қосылуы болып табылады.

2 Абоненттердің осы санаты үшін Қызметті 1 кестеге сәйкес пайдалануға болады. Қажет соманы Абонент сәйкес USSD-пәрмені арқылы таңдайды.

Авто Экстра Баланс сомасы және Қызмет құны абоненттің дербес шотын келесі толтырған сомадан алынады. Абонент дербес шотының толтырылуы барысында қарыздың өтелгені туралы автоматты SMS хабарлама арқылы хабардар етілетін болады.

Егер 5 күн ішінде Авто Экстра Теңгерім сомасы және Қызмет құны толықтай өтелмейтін болса, байланыс қызметтерін көрсету қарыз толық өтелгенше жабылады.