Мобильді көмек

Теңгерім аяқталып, оны толтыруға уақыт жоқ па? «Мобильді көмек» арқылы досыңыздан көмек сұраңыз немесе оған өзіңіз көмектесіңіз.

Енді «Мобильді көмек» қызметі арқылы Сіз «Экстра Теңгерім» немесе «Авто Экстра Теңгерім» қызметтері бойынша берешекті өтей аласыз. Абонент бұғаттауда болғанда, *141# пәрмені қолжетімсіз. Теңгерімнен ақша қаражатын беру үшін *143# пәрмені сондай-ақ «Экстра Теңгерім» немесе «Авто Экстра Теңгерім» қызметтері бойынша берешекті толық өтегенге дейін абоненттің нөмірінде қолжетімсіз.

Берілетін теңгерім сомасы* Қызмет құны*
50 — 199 теңге 30 теңге
200 — 499 теңге 40 теңге
500 — 1499 теңге 50 теңге
1500 — 2000 теңге 60 теңге

* ҚҚС есебімен
Қызмет құны жіберілетін теңге мөлшерінен шығарып алынады.


Теңге жіберу үшін:

 • *143#OK теру.
 • Теңге жіберу қажет абоненттің нөмірін енгізу.
 • Берілетін теңге санын енгізу — қызмет құнының есебімен 50-2000 аралығында.
 • Теңге жіберілгендігін растайтын SMS-хабарламаны күту қажет.

Басқа activ абонентінен теңге сұрау үшін:

 • *141#OK теру.
 • Теңге сұрау қажет абоненттің нөмірін енгізу.
 • Сұралатын теңге сомасын енгізу — қызмет құнының есебімен 50-2000 аралығында.
 • Теңге жіберілгендігін растайтын және жеке шоттағы сомамен SMS хабарламаны күту қажет.

Сұраныс келген жағдайда теңге жіберу үшін:

 • Теңге жіберу туралы сұраныспен SMS-хабарламаны күту.
 • Теңге жіберу жүйесіне өту үшін *142#OK теру, онда қабылдайтын абонент нөмірі мен бірліктер мөлшері көрсетіледі.
 • Теңге жіберуге келісімді растау немесе жіберуден бас тарту.
 • Теңге жіберілгендігін растайтын және жеке шоттағы сомамен SMS-хабарламаны күту қажет.

Теңге беретін абоненттің теңге беруі үшін дербес шотында кем дегенде 50 теңге болуы тиіс, олар абоненттің дербес шотынан толықтай алына алады.

Теңге жіберуге қабылдаушы абоненттің сұранысы ол сұранысы бар SMS хабарлама жіберген кезден бастап 24 сағат бойы жарамды. Бір күн аралығында теңге жолдауға 10-нан аспайтын қайталанатын сұраныс жіберуге болады.

Қызметті өшіру үшін (бұл жағдайда абонент теңге жолдауға сұраныс алмайды және өзі де теңге жолдауға сұраныстар жібере алмайды), *140#OK теріп, «1» таңдауы тиіс. Қайтадан қосылу қажет болған жағдайда *140#OK теріп, «1» деп жауап беру қажет. Қызметті өшіру/қайтадан қосу тегін жүзеге асырылады.

Қызметті қолдану жіберуші және/немесе қабылдаушы абонент роумингте болған жағдайда мүмкін.

30 күн ішінде жолданатын теңгерімнің барынша үлкен көлемі 150 000 теңге.

«Дарқан» және «Дарқан дала» тарифтік жоспарларының пайдаланушыларына арналған қызмет көрсету ерекшеліктері: абоненттер «Мобильді көмек» қызметі бойынша бірлік ала алады, бұл ретте оларды басқа абонентке аудару ескерілмеген.

«Мобильді көмек» — бір activ абонентінің (жолдаушы абонент) ұялы байланыс қызметтерін талап ету құқығын басқа activ абонентіне (қабылдаушы абонент) жолдаушы не қабылдаушы абонент сұранымы бойынша қабылдаушы не жолдаушы абонент көрсететін сомаға (берілетін теңгерім) беруі жөніндегі қосымша қызмет.